Lãnh đạo công ty qua các thời kỳ

BAN CÁN SỰ ĐẢNG (2003 – 2007)

 1. Đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí thư (2003 – 2007)
 2. Đồng chí Đoàn Văn Kiển – Phó Bí thư (2003 – 2007)
 3. Đồng chí Đào Quốc Quang – Uỷ viên (2003 – 2007)
 4. Đồng chí Trần Xuân Hoà – Uỷ viên (2003 – 2007)
 5. Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp – Uỷ viên (2003 – 2007)
 6. Đồng chí Bùi Văn Khích – Uỷ viên (2005 – 2007)
 7. Đồng chí Đỗ Đình Hiền – Uỷ viên (2005 – 2007)

ĐẢNG UỶ TẬP ĐOÀN (2007 ĐẾN NAY)

 1. Đồng chí Đoàn Văn Kiển – Bí thư (5/2007 – 10/2009)
 2. Đồng chí Trần Xuân Hoà – Phó Bí thư (6/2007 – 11/2009); Bí thư (11/2009 – 5/2014)
 3. Đồng chí Lê Minh Chuẩn – Phó Bí thư (3/2011 – 5/2014); Bí thư (6/2014 đến nay)
 4. Đồng chí Lê Tuấn Minh – Phó Bí thư thường trực (6/2007 – 1/2011), (3/2015 đến nay)
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Đức – Phó Bí thư thường trực (2/2011 – 2/2015)
 6. Đồng chí Đặng Thanh Hải – Phó Bí thư (10/2014 – nay)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (10/1994 – 10/2009), HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (10/2009 ĐẾN NAY)

 1. Đồng chí Nguyễn Viết Hoè – Chủ tịch HĐQT (10/1994 – 3/2001)
 2. Đồng chí Nguyễn Văn Long – Chủ tịch HĐQT (5/2001 – 5/2007)
 3. Đồng chí Đoàn Văn Kiển – Uỷ viên HĐQT (10/1994 – 5/2007); Chủ tịch HĐQT (6/2007 – 9/2009)
 4. Đồng chí Lê Dương Quang – Chủ tịch HĐTV (10/2009 – 2/2011)
 5. Đồng chí Trần Xuân Hoà – Uỷ viên HĐQT (10/2002 – 2/2011); Chủ tịch HĐTV (2/2011 – 5/2014)
 6. Đồng chí Lê Minh Chuẩn – Thành viên HĐTV (3/2011 – 6/2014); Chủ tịch HĐTV (6/2014 – nay)
 7. Đồng chí Triệu Tùng – Uỷ viên thường trực HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát (2/1995 -5/1999)
 8. Đồng chí Phạm Ngọc Can – Uỷ viên HĐQT (2/1995 – 5/1999)
 9. Đồng chí Bạch Quang Minh – Uỷ viên HĐQT (2/1995 – 11/1999)
 10. Đồng chí Lê Kim Bảng – Uỷ viên HĐQT (4/1999 – 6/2007)
 11. Đồng chí Đào Quốc Quang – Uỷ viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát (4/1999 – 3/2007)
 12. Đồng chí Hoàng Thanh Phú – Uỷ viên HĐQT (9/1999 – 9/2002)
 13. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Uỷ viên HĐQT (2/2006 – 5/2008)
 14. Đồng chí Phạm Đông Pha – Uỷ viên HĐQT (3/2007 – 3/2011), Trưởng ban Kiểm soát (3/2001 – 2/2013)
 15. Đồng chí Nguyễn Văn Kiệm – Thành viên HĐTV (10/2005 – 8/2014)
 16. Đồng chí Lê Đình Trưởng – Thành viên HĐQT (10/2005 – 11/2014)
 17. Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Thành viên HĐTV (2/2011 đến nay)
 18. Đồng chí Phạm Văn Mật – Thành viên HĐTV (9/2013 đến nay)
 19. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Thành viên HĐTV (3/2014 đến nay)
 20. Đồng chí Đặng Thanh Hải – Thành viên HĐTV (8/2014 đến nay)
 21. Đồng chí Vũ Thành Lâm – Thành viên HĐTV (12/2014 đến nay)

BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 1. Đồng chí Đoàn Văn Kiển – Tổng Giám đốc (10/1994 – 5/2007)
 2. Đồng chí Trần Xuân Hoà – Phó Tổng Giám đốc (7/1999 – 6/2007); Tổng Giám đốc (6/2007 – 2/2011)
 3. Đồng chí Lê Minh Chuẩn – Phó Tổng Giám đốc (5/2007 – 3/2011); Tổng Giám đốc (3/2011 – 6/2014)
 4. Đồng chí Đặng Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc (8/2012 – 8/2014); Tổng Giám đốc (9/2014 đến nay)
 5. Đồng chí Nguyễn Văn Long – Phó Tổng Giám đốc (10/1994 – 5/2001)
 6. Đồng chí Đào Quốc Quang – Phó Tổng Giám đốc (10/1994 – 4/1999)
 7. Đồng chí Nguyễn Anh Hào – Phó Tổng Giám đốc (10/1994 – 7/2002)
 8. Đồng chí Nguyễn Văn Kiệm – Phó Tổng Giám đốc (11/1995 – 7/2002)
 9. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Chỉnh – Phó Tổng Giám đốc trực tiếp là Giám đốc Công ty Đông Bắc (6/1997 – 12/1998)
 10. Đồng chí Dương Văn Lương – Phó Tổng Giám đốc (1/1998 – 3/2000)
 11. Đồng chí Hoàng Văn Thái – Phó Tổng Giám đốc (7/1999 – 2/2009)
 12. Đồng chí Nguyễn Đức Tráng – Phó Tổng Giám đốc (7/1999 – 11/2007)
 13. Đồng chí Trần Ngọc Trừng – Phó Tổng Giám đốc (5/2001 – 9/2002)
 14. Đồng chí Phạm Đông Pha – Phó Tổng Giám đốc (7/2002 – 3/2007)
 15. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc (7/2002 5/2015)
 16. Đồng chí Nguyễn Như Hải – Phó Tổng Giám đốc (9/2002 – 3/2008)
 17. Đồng chí Bùi Văn Khích – Phó Tổng Giám đốc (5/2003 – 7/2013)
 18. Đồng chí Dương Văn Hoà – Phó Tổng Giám đốc (11/2005 – 8/2012)
 19. Đồng chí Ngô Văn Trới – Phó Tổng Giám đốc (2/2006 – 3/2009)
 20. Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc (4/2007 – 2/2011)
 21. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Tổng Giám đốc (5/2007 – 3/2014)
 22. Đồng chí Phùng Mạnh Đắc – Phó Tổng Giám đốc (9/2007 – 10/2012)
 23. Đồng chí Doãn Văn Quang – Phó Tổng Giám đốc (12/2007 – 5/2010)
 24. Đồng chí Vũ Thành Lâm – Phó Tổng Giám đốc (1/2009 – 12/2014)
 25. Đồng chí Phạm Văn Mật – Phó Tổng Giám đốc (4/2010 – 9/2013)
 26. Đồng chí Trần Văn Chiều – Phó Tổng Giám đốc (4/2010 – 4/2014)
 27. Đồng chí Nguyễn Văn Biên – Phó Tổng Giám đốc (4/2011 -12/2017)
 28. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Tổng Giám đốc (11/2013 – 6/2016)
 29. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc (6/2014 đến nay)
 30. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cơ – Phó Tổng Giám đốc (9/2014 đến nay)
 31. Đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc (3/2015 đến nay)
 32. Đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc (5/2015 đến nay)
 33. Đồng chí Nguyễn Đình Thịnh – Phó Tổng Giám đốc ( 8/2016 đến nay)
 34. Nguyễn Hoàng Trung – Phó Tổng Giám đốc (1/2017 đến nay)
 35. Đồng chí Lê Quang Dũng – Kế toán trưởng (2/2015 đến 2/2018); Phó Tổng Giám đốc (2/2018 đến nay)
 36. Đồng chí Nguyễn Văn Chung – Kế toán trưởng (11/1997 – 4/2007)
 37. Đồng chí Nguyễn Xuân Thuỳ – Kế toán trưởng (5/2007 – 4/2012)
 38. Đồng chí Bùi Thế Bình – Kế toán trưởng (5/2012 – 2/2015)

KIỂM SOÁT VIÊN NHÀ NƯỚC TẠI TKV

1. Đồng chí Vũ Thúy Huệ – Kiểm soát viên phụ trách chung (12/2013 – 5/2015)

2. Đồng chí Vũ Lê Huy – Kiểm soát viên chuyên ngành (1/2014 – 5/2015); Kiểm soát viên phụ trách chung (6/2015 – 7/2015)

3. Đồng chí Lưu Anh Tuấn – Kiểm soát viên (6/2015 – 11/2015); Kiểm soát viên phụ trách chung (12/2015 đến nay)

4. Đồng chí Phạm Thanh Hải – Kiểm soát viên chuyên ngành (12/2015 đến nay)

5. Đồng chí Đỗ Thị Loát – Kiểm soát viên tài chính (từ tháng 01/2014 đến nay)

CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

 1. Đồng chí Trần Khoa Thư – Chủ tịch (1996 – 2000)
 2. Đồng chí Nguyễn Thế Hệ – Phó Chủ tịch (1996 – 2001); Chủ tịch (2001 – 2004)
 3. Đồng chí Đỗ Đình Hiền – Phó Chủ tịch (2001 – 2004); Chủ tịch (2004 – 2/2016)
 4. Đồng chí Phạm Thị Thi – Phó Chủ tịch (2001 – 2003)
 5. Đồng chí Mai Hữu Tấn – Phó Chủ tịch (2002 – 2013)
 6. Đồng chí Lê Đức Mậu – Phó Chủ tịch (2005 – 2008)
 7. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch (2008 – 2/2016)
 8. Đồng chí Lê Thanh Xuân – Phó Chủ tịch (2013 – 2/2016); Chủ tịch (3/2016 đến nay)
 9. Đồng chí Nguyễn Xuân Hán – Phó Chủ tịch (2013 đến nay)

Phản hồi