Mốc son sự kiện của Công ty Than quang Hanh – TKV

I. Mốc thời gian trong quá trình xây dựng và phát triển.

1. Thành lập Công ty: Ngày 01/5/2003 

Ngày 24 tháng 4 năm 2003 Tổng công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 617/QĐ – HĐQT V/v đổi tên Công ty địa chất và khai thác khoáng sản thành Công ty than Bái Tử Long kể từ ngày 01/5/2003. Từ đó ngày 1/5/2003 là ngày kỷ niệm thành lập Công ty hàng năm.

2. Qúa trình đổi tên Công ty:

– Ngày 08 tháng 11 năm 2004 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 2021/QĐ – HĐQT V/v đổi tên Công ty than Bái Tử Long thành Công ty than Quang Hanh kể từ ngày 16/11/2004.

– Ngày 08/11/2006 HĐQT TKV ban hành Quyết định số 2459/QĐ – HĐQT V/v đổi tên Công ty Than Quang Hanh thành Công ty Than Quang Hanh – TKV .

– Ngày 19/8/2010, HĐTV TKV ban hành Quyết định số 1949/QĐ – HĐTV V/v đổi tên Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh – TKV thành công ty TNHHMTV than Quang Hanh – Vinacomin.

3. Tái cơ cấu Công ty:

Ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tập đoàn TKV ban hành Quyết định số 1080/QĐ – Vinacomin V/v giải thể Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh – Vinacomin. Lý do giải thể: Để chuyển đổi công ty TNHH MTV Than Quang Hanh – Vinacomin thành Chi nhánh tập đoàn CN Than – KS Việt Nam – Công ty Than Quanh Hanh – TKV theo quyết định số 314QĐ- TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV.

4. Thành lập Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than – KS Việt Nam – Công ty Than Quang Hanh – TKV.

Ngày 01 tháng 7 năm 2013, Hội đồng thành viên Tập đoàn CN than – KS Việt Nam ban hành quyết định số 1171/QĐ – Vinacomin V/v thành lập chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Quang Hanh – TKV.

II. Giám đốc Công ty qua các thời kỳ:

1. Thời kỳ Công ty Than Bái Tử Long: Giám đốc Công ty Kỹ Sư Trần Bảo Ngọc

2. Từ tháng 11/ 2004 đến tháng 10/ 2009: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Xuân Dung

3. Từ tháng 11/ 2009 đến 7/2015: Giám đốc Công ty: Thạc sỹ Bùi Đình Thanh

4. Từ tháng 7/ 2015 đến nay: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Công Chính

III. Khen thưởng cấp nhà nước:

–          Năm 2008  – Huân chương lao động hạng Nhì ( Công ty Than Quang Hanh – TKV)

–          Năm 2012 – Huân chương lao động hạng Ba ( Công đoàn Công ty Than Quang Hanh)

Phản hồi