Ngành nghề kinh doanh

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:
  • Công nghiệp than: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ, nước ngầm ở mỏ và các khoáng sản khác đi cùng với than.
  • Công nghiệp khoáng sản – luyện kim: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, làm giàu quặng, luyện kim, gia công, chế tác, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản.
  • Vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất, mua, bán, dự trữ, xuất nhập khẩu các loại vật liệu nổ công nghiệp và Nitơrat Amôn.
  • Công nghiệp điện: Đầu tư, xây dựng, sản xuất điện; mua, bán điện.
b) Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:
  • Công nghiệp cơ khí.
  • Công nghiệp hóa chất và vật liệu xây dựng.
  • Quản lý, khai thác cảng; vận tải, kho bãi.
  • Xây dựng công trình mỏ, dân dụng, công nghiệp, giao thông.
  • Thăm dò, khảo sát địa chất; tư vấn khoa học công nghệ và đầu tư; giám định hàng hóa; đào tạo; y tế.
c) Ngành, nghề kinh doanh khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Phản hồi