Việt Nam sẽ phải nhập khẩu hàng chục triệu tấn than mỗi năm

Tính chung giai đoạn 2015 – 2020, mỗi năm Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam sẽ nhập về hàng chục triệu tấn than mỗi năm nhằm làm nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện.

Phản hồi