TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

VINACOMIN - QUANG HANH COAL COMPANY

newsCông nghiệp than

Chi bộ Khối Đảng Đoàn tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày đăng: 25/7/2017 - 04:07:42

Ngày 23 tháng 7 năm 2017, Chi bộ khối Đảng Đoàn ( Đảng bộ Công ty Than Quang Hanh - TKV) đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020.


Chi bộ Khối Đảng Đoàn tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020

           Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Đức Chường, Bí thư đảng ủy Công ty, các đại biểu là Chủ tịch công đoàn khối văn phòng đoàn thể, Bí thư chi bộ trạm y tế cùng  Đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Khối Đảng đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Khai mạc Đại hội

          Đại hội đã đ­ược nghe báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, ph­ương hư­ớng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ do đồng chí Bùi Công Luận trình bày, báo cáo chỉ rõ: Trong nhiệm kỳ qua Cán bộ đảng viên trong Chi bộ đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình tham m­ưu, chỉ đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh, trực cấp cứu; và các công tác khác góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của Công ty.Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Chi bộ Khối Đảng đoàn tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đ/c Vũ Đức Chường - Bí thư Đảng ủy Công ty tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, việc chấp hành chủ trư­ơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước và các quy định của Công ty. Tổ chức và triển khai có hiệu quả ch­ương trình học tập và làm theo tư­ tư­ởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đảng viên đã tích cực h­ưởng ứng và xây dựng cho mình chương trình cụ thể và các nội dung để rèn luyện và tu d­ưỡng. Tích cực phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tuyên truyền giáo dục CB - CNV nâng cao vai trò cá nhân phát huy sức mạnh tập thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đư­ợc giao.

Đại hội Chi bộ Khối Đảng đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đ/c Bùi Công Luận Chủ tịch đại hội trình bầy báo cáo chính trị

             - Thực hiện tốt công tác tổ chức và xây dựng Đảng, tăng cư­ờng công tác giáo dục chính trị t­ư tư­ởng cho đảng viên và CNVC; thực hiện tốt việc phát triển đảng. Các đảng viên trong Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­ược giao. Chi bộ đã được Đảng ủy Than Quảng Ninh tặng giấy khen vì đã có thành tích trong chỉ đạo, thực hiện chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ban bí thư Trung ương đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Chi bộ. 

Chi bộ Khối Đảng đoàn tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đ/c Vũ Đức Chường Bí thư Đảng ủy Công ty, trao giấy khen của Đảng ủy Than Quảng Ninh cho Chi bộ

Đại hội thống nhất ph­ương hư­ớng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ đư­ợc giao. Phấn đấu 100% đảng viên của Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Tổ chức tốt việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong Chi bộ, trên cơ sở đó tiến hành  kiểm điểm đánh giá theo định kỳ và phân loại đảng viên theo từng năm. Tăng cư­ờng công tác kiểm tra giám sát các đảng viên trong việc thực hiện điều lệ đảng, nhiệm  vụ của ngư­ời đảng viên. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đ­ược giao, tăng cư­ờng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên- CNVCLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần cùng toàn Công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Hàng năm các đoàn thể đều đư­ợc cấp trên đánh giá là vững mạnh- xuất sắc.

Đại hội Chi bộ Khối Đảng đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội biểu quyết

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Vũ Đức Chường Bí thư đảng ủy Công ty đã biểu dương thành tích chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới, Chi bộ cần tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ư­ơng 4 khoá, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư­ tư­ởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các ch­ương trình hành động và đặt ra các tiêu chí cụ thể để từng cán bộ đảng viên thực hiện bảo đảm thiết thực và có chiều sâu.

   Đại hội Chi bộ Khối Đảng đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội bầu cử BCH nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội đã bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng chí Vũ Văn Miền được bầu làm Bí thư­ Chi bộ, Đồng chí Hoàng Hồng Phương được bầu làm Phó Bí thư­ Chi bộ.

Chi bộ Khối Đảng đoàn tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đồng chí Vũ Văn Miền Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 phát biểu

Đại hội Chi bộ Khối Đảng đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2020Đ

Đ/c Hoàng Hồng Phương - Phó bí thư chi bộ (Trái), Đ/c Vũ Văn Miền - Bí thư chi bộ (Phải)

Chi bộ Khối Đảng đoàn tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thực hiện. Bài: Công Luận - Ảnh: Minh Hải, Nguyễn Hiếu

                                                                  

newsMốc son - sự kiện

Vinacomin - Quang Hanh Coal Company
 • 1. Thành lập Công ty: Ngày 01/5/2003 
 • Ngày 24 tháng 4 năm 2003 Tổng công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 617/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty địa chất và khai thác khoáng sản thành Công ty than Bái Tử Long kể từ ngày 01/5/2003. Từ đó ngày 1/5/2003 là ngày kỷ niệm thành lập Công ty hàng năm.

  2. Quá trình đổi tên Công ty:

  - Ngày 08 tháng 11 năm 2004 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 2021/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty than Bái Tử Long thành Công ty than Quang Hanh kể từ ngày 16/11/2004.  

  - Ngày 08/11/2006 HĐQT TKV ban hành Quyết định số 2459/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty Than Quang Hanh thành Công ty Than Quang Hanh - TKV .

  - Ngày 19/8/2010, HĐTV TKV ban hành Quyết định số 1949/QĐ - HĐTV V/v đổi tên Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh - TKV thành công ty TNHHMTV than Quang Hanh - Vinacomin.

  3. Tái cơ cấu Công ty:

  Ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tập đoàn TKV ban hành Quyết định số 1080/QĐ - Vinacomin V/v giải thể Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh - Vinacomin. Lý do giải thể: Để chuyển đổi công ty TNHH MTV Than Quang Hanh - Vinacomin thành Chi nhánh tập đoàn CN Than - KS Việt Nam - Công ty Than Quanh Hanh - TKV theo quyết định số 314QĐ- TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV.

  4. Thành lập Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than – KS Việt Nam - Công ty Than Quang Hanh – TKV.

  Ngày 01 tháng 7 năm 2013, Hội đồng thành viên Tập đoàn CN than - KS Việt Nam ban hành quyết định số 1171/QĐ - Vinacomin V/v thành lập chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Quang Hanh - TKV.

  II. Giám đốc Công ty qua các thời kỳ:

  1. Thời kỳ Công ty Than Bái Tử Long: Giám đốc Công ty Kỹ Sư Trần Bảo Ngọc

  2. Thời kỳ Công ty Than Quang Hanh: Từ tháng 11/ 2004 đến tháng 10/ 2009: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Xuân Dung

  3. Từ tháng 11/ 2009 đến 7/2015: Giám đốc Công ty: Thạc sỹ Bùi Đình Thanh

  4. Từ tháng 7/ 2015 đến nay: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Công Chính

  III. Khen thưởng cấp nhà nước:

  -          Năm 2008  - Huân chương lao động hạng Nhì ( Trao tặng Công ty Than Quang Hanh - TKV)

  -          Năm 2012 - Huân chương lao động hạng Ba ( Trao tặng Công đoàn Công ty Than Quang Hanh.

newsHình ảnh hoạt động

newsLiên kết website

Vinacomin.vn Công ty than Quang Hanh - TKV congdoantkv.vn doanthan.com