TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

VINACOMIN - QUANG HANH COAL COMPANY

newsCông nghiệp than

Đại hội Chi bộ trạm y tế lần thứ nhất

Ngày đăng: 15/7/2017 - 05:07:51

Chi bộ trạm Y Tế thuộc Đảng bộ Công ty Than Quang Hanh – TKV vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội Chi bộ trạm y tế lần thứ nhất

Đại hội vinh dự đ­ược đón đồng chí: Tô Minh Hảỉ - Phó chủ nhiệm thư­ờng trực UBKT Đảng uỷ Than Quảng Ninh và đồng chí  Vũ Đức Chư­ờng - Bí thư­ Đảng uỷ Công ty tới dự và chỉ đạo Đại hội.

PT images

Đồng chí Tô Minh Hải Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh Tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đã đ­ược nghe báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ, ph­ương hư­ớng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ do đồng chí Trần Xuân Quyền trình bày, báo cáo chỉ rõ: Trong nhiệm kỳ qua cán bộ đảng viên trong Chi bộ đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình tham mưu, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh, trực cấp cứu; công tác phòng chống dịch bệnh, VSATTP và các công tác khác, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của Công ty. Quan tâm chỉ đạo công tác đời sống, xã hội của CB - CNV trong đơn vị, ổn định công ăn việc làm và nâng cao thu nhập. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên vững mạnh.

PT images

Đồng chí Vũ Đức Chường - Bí thư Đảng ủy công ty tặng hoa chúc mừng Đại hội

     Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chấp hành chủ trư­ơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước và các quy định của Công ty. Tổ chức và triển khai có hiệu quả chư­ơng trình học tập và làm theo tư tư­ởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ đảng viên đã tích cực h­ưởng ứng và xây dựng cho mình chương trình cụ thể và các nội dung để rèn luyện và tu dư­ỡng. Tích cực phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tuyên truyền giáo dục CB - CNV nâng cao vai trò cá nhân phát huy sức mạnh tập thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đư­ợc giao.

     - Thực hiện tốt công tác tổ chức và xây dựng Đảng, tăng cư­ờng công tác giáo dục chính trị tư­ tưởng cho đảng viên và CNVC; thực hiện tốt việc phát triển đảng. Đảng viên trong Chi bộ.

PT images

Đại hội đề ra ph­ương h­ướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm các nội dung chính như­ sau:

     - Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ đư­ợc giao, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ng­ười lao động, khám chữa bệnh, khám sức khoẻ định kỳ, công tác phòng chống dịch bệnh, ATVSTP…Chăm sóc ng­ời lao động một cách tốt nhất bảo đảm sức khoẻ đáp ứng đư­ợc yêu cầu sản xuất. Tiếp tục duy trì tốt việc trực cấp cứu tại các vị trí, đặc biệt là hầm y tế.

     - Phấn đấu 100% đảng viên của Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đ­ược khen thư­ởng, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Hàng năm bồi dư­ỡng kết nạp số đảng viên mới bằng 6-8% so với đảng viên đầu kỳ.  Xem xét lựa chọn số quần chúng tích cực bằng 150% so với số dự kiến kết nạp để đ­ưa vào diện đối t­ượng đảng.

PT images

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Tô Minh Hảỉ – Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng uỷ Than Quảng Ninh, đồng chí  Vũ Đức Chư­ờng – Bí thư­ Đảng uỷ Công ty ghi nhận và biểu dương thành tích mà Chi bộ đã đạt được, các đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ­ương 4 khóa XII “ về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về t­ư tưởng đạo đức lối sống, chống tự diễn biến, tự chuyển hoá. Tiếp tục tổ chức học tập và làm theo Tư­ tư­ởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các ch­ương trình hành động và đặt ra các tiêu chí cụ thể để từng cán bộ đảng viên thực hiện bảo đảm thiết thực có chiều sâu. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình với tinh thần “ Thầy thuốc như mẹ hiền”;Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng ( Tổ công đoàn, Chi đoàn) triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tăng cư­ờng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên - CNVCLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần cùng với toàn Công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

PT images

Ban chấp hành Chi bộ Trạm y tế nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội đã bầu cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 03 đồng chí: Đồng chí: Đồng chí: Trần Xuân Quyền được bầu làm Bí thư­ Chi bộ, Đồng chí: Hán Thị Bích Diệp được bầu làm Phó Bí thư­ Chi bộ, Đồng chí Bùi Thị Nhường là chi ủy viên.

 

                                                                                                       T/h: Bích Diệp

 

newsMốc son - sự kiện

Vinacomin - Quang Hanh Coal Company
 • 1. Thành lập Công ty: Ngày 01/5/2003 
 • Ngày 24 tháng 4 năm 2003 Tổng công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 617/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty địa chất và khai thác khoáng sản thành Công ty than Bái Tử Long kể từ ngày 01/5/2003. Từ đó ngày 1/5/2003 là ngày kỷ niệm thành lập Công ty hàng năm.

  2. Quá trình đổi tên Công ty:

  - Ngày 08 tháng 11 năm 2004 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 2021/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty than Bái Tử Long thành Công ty than Quang Hanh kể từ ngày 16/11/2004.  

  - Ngày 08/11/2006 HĐQT TKV ban hành Quyết định số 2459/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty Than Quang Hanh thành Công ty Than Quang Hanh - TKV .

  - Ngày 19/8/2010, HĐTV TKV ban hành Quyết định số 1949/QĐ - HĐTV V/v đổi tên Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh - TKV thành công ty TNHHMTV than Quang Hanh - Vinacomin.

  3. Tái cơ cấu Công ty:

  Ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tập đoàn TKV ban hành Quyết định số 1080/QĐ - Vinacomin V/v giải thể Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh - Vinacomin. Lý do giải thể: Để chuyển đổi công ty TNHH MTV Than Quang Hanh - Vinacomin thành Chi nhánh tập đoàn CN Than - KS Việt Nam - Công ty Than Quanh Hanh - TKV theo quyết định số 314QĐ- TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV.

  4. Thành lập Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than – KS Việt Nam - Công ty Than Quang Hanh – TKV.

  Ngày 01 tháng 7 năm 2013, Hội đồng thành viên Tập đoàn CN than - KS Việt Nam ban hành quyết định số 1171/QĐ - Vinacomin V/v thành lập chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Quang Hanh - TKV.

  II. Giám đốc Công ty qua các thời kỳ:

  1. Thời kỳ Công ty Than Bái Tử Long: Giám đốc Công ty Kỹ Sư Trần Bảo Ngọc

  2. Thời kỳ Công ty Than Quang Hanh: Từ tháng 11/ 2004 đến tháng 10/ 2009: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Xuân Dung

  3. Từ tháng 11/ 2009 đến 7/2015: Giám đốc Công ty: Thạc sỹ Bùi Đình Thanh

  4. Từ tháng 7/ 2015 đến nay: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Công Chính

  III. Khen thưởng cấp nhà nước:

  -          Năm 2008  - Huân chương lao động hạng Nhì ( Trao tặng cho Công ty Than Quang Hanh - TKV)

  -          Năm 2012 - Huân chương lao động hạng Ba ( Trao tặng cho Công đoàn Công ty Than Quang Hanh.

newsHình ảnh hoạt động

newsLiên kết website

Vinacomin.vn Công ty than Quang Hanh - TKV congdoantkv.vn doanthan.com