TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

VINACOMIN - QUANG HANH COAL COMPANY

newsCông nghiệp than

Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm

Ngày đăng: 15/7/2017 - 22:07:37

6 tháng đầu năm, công ty Than Quang Hanh bảo đảm việc làm ổn định cho 3.575 lao động, tiền lương bình quân đạt 11,4 tr.đ/người/tháng, tăng 30% so với cùng kỳ, trong đó lương thợ lò trên 14,3 triệu đồng/tháng.

Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm, Công ty than Quang Hanh đã tập trung cao độ vào công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tập trung công tác quản lý nhân lực, thiết bị, kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật an toàn, bám sát hiện trường, phối kết hợp linh hoạt tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2017.Cụ thể, than nguyên khai sản xuất là 773.114 tấn bằng 51,5% kế hoạch, bằng 96,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, than hầm lò thực hiện 692.552 tấn, bằng 51,3% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2016; than lộ thiên thực hiện 80.562 tấn, bằng 53,7% kế hoạch tập đoàn giao.

PT images

Các tập thể, cá nhân đón nhận bằng khen của Bộ công thương

Than sạch sản xuất đạt trên 1,244 triệu tấn, bằng 159% so với cùng kỳ năm 2016; than tiêu thụ đạt gần 1,405 triệu tấn, tăng 103% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu toàn công ty đạt 1.929.376 triệu đồng, bằng 50% kế hoạch tập đoàn giao. Trong đó, doanh thu than đạt 1.919.697 triệu đồng, tăng 118% so với cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận sau khi quyết toán ước đạt trên 5 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm, công ty bảo đảm việc làm ổn định cho 3.575 lao động, tiền lương bình quân đạt 11,4 tr.đ/người/tháng, tăng 30% so với cùng kỳ, trong đó lương thợ lò trên 14,3 triệu đồng/tháng.Công tác an ninh trật tự khai trường ranh giới mỏ được giữ vững; đời sống CBCN được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Đến nay, đã cơ bản triển khai xong khối lượng công việc công tác phòng chống mưa bão thiên tai năm 2017 theo kế hoạch. Đáng chú ý, đầu tháng 5 vừa qua, công ty đã phối hợp tổ chức tốt Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017 của ngành Công Thương và Tháng công nhân.

Từ kết quả 6 tháng đầu năm, Công ty than Quang Hanh phấn đấu đạt các mục tiêu kế hoạch quý III và 6 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, than nguyên khai tổng số quý III là 842 ngàn tấn, 6 tháng cuối năm là 1,7 triệu tấn. Trong đó, than hầm lò kế hoạch quý III là 350 ngàn tấn, 6 tháng cuối năm là 707 ngàn tấn, dự kiến cả năm đạt 1,4 triệu tấn, bằng 104% kế hoạch. Than lộ thiên kế hoạch quý III là 27 ngàn tấn, 6 tháng cuối năm 70 ngàn tấn, dự kiến cả năm đạt 150 ngàn tấn, bằng 100% kế hoạch.

6 tháng cuối năm, công ty cũng phấn đấu đạt 10.150m mét lò đào mới, dự kiến cả năm đạt 18.000m, bằng 100% kế hoạch. Bốc xúc đất đá: 855 ngàn m3, dự kiến cả năm đạt 1,725 triệu m3. Than sạch sản xuất kế hoạch quý III là 747 ngàn tấn, 6 tháng cuối năm là 1,58 triệu tấn, dự kiến cả năm là 2,82 triệu tấn, bằng 101% kế hoạch tập đoàn giao. Than tiêu thụ 6 tháng cuối năm là 1,58 triệu tấn, dự kiến cả năm đạt 2,98 triệu tấn, bằng 103% kế hoạch TKV giao. Doanh thu than 6 tháng cuối năm 2.116 tỷ đồng, dự kiến cả năm đạt trên 4 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng trên 100 tỷ đồng so với kế hoạch 7 điều hành nội bộ. Tiền lương bình quân quý III ước trên 11,1 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% kế hoạch, 6 tháng cuối năm bảo đảm thu nhập toàn công ty đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng…

Để hoàn thành các mục tiêu về an toàn, đảm bảo sản lượng theo tiến độ và các mục tiêu khác trong 6 tháng cuối năm 2017, công ty đồng thời triển khai một số nội dung trọng điểm.

Tập trung duy trì làm tốt công tác an toàn, quyết tâm, quyết liệt để chỉ đạo sản xuất đảm bảo an toàn không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, giảm các vụ tại nạn lao động nhẹ, các vi phạm an toàn trong lao động sản xuất.

Tập trung để hoàn thiện các công trình phòng chống mưa bão, thiên tai, thực hiện phương châm nói không với nước ngập đường ray, nói không với mùa mưa bão trong hầm lò; chủ động các phương án đối phó với mưa bão; chủ động nguồn cung cấp điện để đảm bảo sản xuất thông suốt trong mùa mưa.

Triển khai tích cực, quyết liệc các quy định về quản lý chất lượng than từ gương lò đến vận chuyển, chế biến, tiêu thụ. Trong đó, tập trung vào vệc xây dựng các biện pháp làm chất lượng từ gương lò, kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, giao kế hoạch, nghiệm thu sản phẩm minh bạch, công khai, thực hiện nghiêm quy chế thưởng, phạt phẩm cấp.

Đồng thời, chú trọng các giải pháp về quản lý và chăm lo đời sống người lao động, cải thiện điều kiện làm việc bằng các biện pháp kỹ thuật phù hợp trong các thông số kỹ thuật, loại hình công nghệ, phương pháp vận chuyển. Đặc biệt là vận chuyển vật liệu cho từng lò chợ, gương lò phải được tính toán kỹ lưỡng, sát với thực tế áp dụng tối đa cơ giới hoá.

Nhân hội nghị sơ kết mọi mặt công tác 6 tháng đầu năm, công ty đã trao các danh hiệu khen thưởng của Bộ Công Thương, TKV, giám đốc công ty cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016 và công tác sản xuất kinh doanh, cũng như công tác an toàn - vệ sinh lao động trong 6 tháng đầu năm 2017.

T/h:Minh Hải

 

 

newsMốc son - sự kiện

Vinacomin - Quang Hanh Coal Company
 • 1. Thành lập Công ty: Ngày 01/5/2003 
 • Ngày 24 tháng 4 năm 2003 Tổng công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 617/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty địa chất và khai thác khoáng sản thành Công ty than Bái Tử Long kể từ ngày 01/5/2003. Từ đó ngày 1/5/2003 là ngày kỷ niệm thành lập Công ty hàng năm.

  2. Quá trình đổi tên Công ty:

  - Ngày 08 tháng 11 năm 2004 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 2021/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty than Bái Tử Long thành Công ty than Quang Hanh kể từ ngày 16/11/2004.  

  - Ngày 08/11/2006 HĐQT TKV ban hành Quyết định số 2459/QĐ - HĐQT V/v đổi tên Công ty Than Quang Hanh thành Công ty Than Quang Hanh - TKV .

  - Ngày 19/8/2010, HĐTV TKV ban hành Quyết định số 1949/QĐ - HĐTV V/v đổi tên Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh - TKV thành công ty TNHHMTV than Quang Hanh - Vinacomin.

  3. Tái cơ cấu Công ty:

  Ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tập đoàn TKV ban hành Quyết định số 1080/QĐ - Vinacomin V/v giải thể Công ty TNHHMTV Than Quang Hanh - Vinacomin. Lý do giải thể: Để chuyển đổi công ty TNHH MTV Than Quang Hanh - Vinacomin thành Chi nhánh tập đoàn CN Than - KS Việt Nam - Công ty Than Quanh Hanh - TKV theo quyết định số 314QĐ- TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV.

  4. Thành lập Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than – KS Việt Nam - Công ty Than Quang Hanh – TKV.

  Ngày 01 tháng 7 năm 2013, Hội đồng thành viên Tập đoàn CN than - KS Việt Nam ban hành quyết định số 1171/QĐ - Vinacomin V/v thành lập chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Quang Hanh - TKV.

  II. Giám đốc Công ty qua các thời kỳ:

  1. Thời kỳ Công ty Than Bái Tử Long: Giám đốc Công ty Kỹ Sư Trần Bảo Ngọc

  2. Thời kỳ Công ty Than Quang Hanh: Từ tháng 11/ 2004 đến tháng 10/ 2009: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Xuân Dung

  3. Từ tháng 11/ 2009 đến 7/2015: Giám đốc Công ty: Thạc sỹ Bùi Đình Thanh

  4. Từ tháng 7/ 2015 đến nay: Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Công Chính

  III. Khen thưởng cấp nhà nước:

  -          Năm 2008  - Huân chương lao động hạng Nhì ( Trao tặng cho Công ty Than Quang Hanh - TKV)

  -          Năm 2012 - Huân chương lao động hạng Ba ( Trao tặng cho Công đoàn Công ty Than Quang Hanh.

newsHình ảnh hoạt động

newsLiên kết website

Vinacomin.vn Công ty than Quang Hanh - TKV congdoantkv.vn doanthan.com