Đại hội IV Hội CCB Công ty Than Quang Hanh – TKV

Vừa qua, Hội CCB Công ty than Quang Hanh – TKV tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Hội CCB thành Phố Cẩm phả, Lãnh đạo Công ty Than Quang Hanh, đại diện các đơn vị liên kết, kết nghĩa và 80 cán bộ hội viên.

Tại Đại hội BCH khóa III trình bày báo cáo đã thực hiện các chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ vừa qua. Xây dựng cơ sở hội vững mạnh với 90 % các chi hội đạt vững mạnh không có chi hội yếu kém; 100 % các gia đình hội viện đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá các phong trào thi đua được giữ vững; hoạt động công trình đã đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực để cho hội viên phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ€. Đẩy mạnh phong trào thi đua Hội CCB gương mẫu do hội CCB Việt Nam phát động; thực hiện đầy đủ nghiêm túc các phòng trào nhân đạo từ thiện do hội CCB các cấp phát động, quan tâm chăm lò đến quyền lợi chính đáng của hội viên, làm tốt công tác phát triển hội viên trong nhiệm kỳ phát triển được 31 hội viên vượt chỉ tiêu đại hội 3 đề ra là 10 %. Tăng cường phối kết hợp với cụm thi đua CCB, cụm liên kết trên địa bàn địa phương phường Cẩm Thành, cụm liên kết thôn Khe Sím xã Dương Huy; tham gia tịch cực vào phong trào văn hoá, thể thao ở cơ sở và hội CCB các cấp tổ chức, có nhiều công trình đăng ký tham gia quản lý với chuyên môn để góp phần tháo gỡ khó khăn trong SXKD chung của Công ty và tạo nguồn quỹ vốn hoạt động.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Trần Bá Đức Chủ tịch Hội CCB Thành Phố Cẩm Phả, Ông Nguyễn Công Chính Giám đốc Công ty than Quang Hanh đã biểu dương những kết quả Hội CCB Công ty Than Quang Hanh nhiệm kỳ 3 đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ IV Hội CCB Công ty tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp trong tâm như: Thường xuyên bám sát thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ Công ty, kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty; Tăng cường sự phối hợp hoạt động chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, trong các lĩnh vực công tác. Phát huy vai trò gương mẫu của Cán bộ Hội viên, trong mọi lĩnh vực công tác và các mặt hoạt động xã hội, nhất là đội ngũ cán bộ từ các cấp Hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu €, gắn các phong trào thi đua của Hội với các phong trào thi đua chung của Công ty, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến, kịp thời động viên khen thưởng, chính xác, nuôi dưỡng phong trào thi đua phát triển bền vững.
Đại hội đã bầu BCH khóa IV nhiệm kỳ 2017-€“ 2022 gồm 9 ủy viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội. Trong dịp này Giám đốc Công ty và Hội CCB công ty đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ qua.

Phản hồi