Thư cảm ơn của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018
THƯ CẢM ƠN

Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra trong hai ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát về mọi mặt của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tổ công tác Tổng Liên đoàn; Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; Sự quan tâm hỗ trợ, động viên của Hội đồng thành viên, lãnh đạo điều hành Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tập đoàn; lãnh đạo Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam qua các thời kỳ; Công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn các Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Cán bộ đoàn viên và người lao động trong Tập đoàn; sự phối hợp truyền truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Ban chấp hành Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ của các cấp lãnh đạo, CNVCLĐ trong toàn Tập đoàn đã tích cực triển khai các hoạt động góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội; đồng thời mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm động viên và ủng hộ của toàn thể các đồng chí để Ban chấp hành Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đặt ra.

Chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

BAN CHẤP HÀNh CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Phản hồi