Công đoàn Than Quang Hanh phát động tháng thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; đồng thời nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đoàn viên công nhân trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, Công đoàn công ty than Quang Hanh phát động tháng thi đua cao điểm ( tháng 7/2019)  chào mừng 90 năm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam ( 28/7/1929 – 28/7/2019)

Trong tháng thi đua, Công đoàn công ty tập trung chỉ đạo các công đoàn bộ phận tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ công nhân đảm bảo an toàn trong sản xuất, nâng cao hiệu quả của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch tháng 7 năm 2019. Bên cạnh đó Công đoàn công ty đề ra nội dung tích cực phối hợp với chuyên môn, các tổ chức đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Bộ luật lao động sửa đổi, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động như chế độ tiên lương tiền thưởng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động;

Phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên dương 134 công nhân khai thác hầm lò có thu nhập cao từ 300 triệu đồng trở nên với mức thưởng 5 triệu đồng/người (đối với công nhân KTHL thu nhập trên 400 triệu đồng/năm) và 3 triệu đồng/người ( đối với công nhân KTHL có mức thu nhập trên 300 triệu đồng/năm) và 01 bộ âu phục Comple; đồng thời tổ chức cho gia đình thợ lò tiêu biểu xuất sắc đi tham quan nghỉ mát trong nước, cử cán bộ công nhân đi giám định sức khỏe, đi tham quan học tập, khám chữa bệnh…, tặng quà cho các gia đình công nhân có hàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp..

Mục tiêu phấn đấu trong tháng thi đua là các  đơn vị hoàn thành 100% các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiệm trọng; giảm các vi phạm an toàn trong lao động sản xuất, tích cực trong công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, 100% các Công đoàn bộ phận đăng ký hưởng ứng tháng thi đua và triển khai thực hiện đạt kết quả cao lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/72019).

TG: Vũ Hải

 

 

 

 

 

Phản hồi