Lịch sử công ty

Đón mùa than mới

Những ngày cuối năm là những ngày sôi động không chỉ riêng tại mỏ Ngã Hai mà với tất cả các đơn vị sản xuất than của Tập đoàn. Không…