Giới thiệu

Đón mùa than mới

Những ngày cuối năm là những ngày sôi động không chỉ riêng tại mỏ Ngã Hai mà với tất cả các đơn vị sản xuất than của Tập đoàn. Không…

Ngành nghề kinh doanh

a) Ngành, nghề kinh doanh chính: Công nghiệp than: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập…