Than Quang Hanh hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Ngày 16/1/2019, Công ty than Quang Hanh – TKV tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Mật, Thành viên HĐTV Tập đoàn; Phạm Văn Tiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV; Nguyễn Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN và các Ban chuyên môn Tập đoàn; lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, ĐTN, Hội CCB Công ty và các đại biểu được bầu từ hội nghị NLĐ các phòng ban, phân xưởng, đơn vị thuộc Công ty…

Tại Hội nghị, Giám đốc Công ty Nguyễn Công Chính đã báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Hội nghị Người lao động năm 2018. Theo đó, năm 2018, Công ty than Quang Hanh đã triển khai và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch PHKD, tập trung điều hành sản xuất, sàng tuyển, chế biến linh hoạt để đáp ứng tăng sản lượng và nhu cầu của thị trường. Chuyên môn và Công đoàn đã phát động Chiến dịch thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than quý IV đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm và sản lượng tăng thêm 100.000 tấn Tập đoàn giao. Kết quả, năm 2018 Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch: than nguyên khai sản xuất 1.704.127 tấn/1.700.000 tấn, bằng 100,2% KHN, bằng 113% so với cùng kỳ; trong đó than hầm lò đạt 1,5 triệu tấn; than NK mua Công ty than Dương Huy thực hiện 1.551.439 tấn/1.550.000 tấn, bằng 100% kế hoạch; mét lò đào 18.255m/18.250m, bằng 100% kế hoạch, tăng 5% cùng kỳ; bốc xúc đất đá 2.346.388 m3, bằng 102% kế hoạch, tăng 36% so cùng kỳ; than sạch sản xuất đạt 2.874.611, bằng 100,2% kế hoạch, tăng 15% so cùng kỳ; than tiêu thụ đạt 2.869.043, bằng 100,6% kế hoạch, tăng 7% so cùng kỳ; lợi nhuận dự kiến 25 tỷ đồng… Đồng thời, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, thực hiện hiệu quả chống lò than bằng vì neo đạt 1.850m, bằng 105% kế hoạch, tăng 205% so với 2017, chiếm 10% m lò đào mới. Công đoàn phối hợp với chuyên môn chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, thu nhập, với mức tiền lương bình quân đạt 12,976 triệu đồng/người/tháng, bằng 109,7% kế hoạch; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động…

Kế hoạch năm 2019, Công ty than Quang Hanh đặt mục tiêu đảm bảo sản xuất, tiêu thụ theo kế hoạch Tập đoàn giao, giữ vững an toàn trên mọi lĩnh vực…, thực hiện mục tiêu thi đua chung “An toàn – Đổi mới – Phát triển”. Các chỉ tiêu chính: than nguyên khai tổng số 3,1 triệu tấn; trong đó than NK sản xuất 1,7 triệu tấn (than hầm lò 1,5 triệu tấn, than lộ thiên 200.000 tấn); than NK mua Công ty than Dương Huy: 1,4 triệu tấn; bóc đất đá 2.300.000 m3; mét lò đào 19.500m; than tiêu thụ 2,728 triệu tấn; tiền lương bình quân 13,435 triệu đồng/người/tháng…

Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Văn Long đã báo cáo kết quả Hội nghị NLĐ các đơn vị; kết quả thực hiện Thỏa ước LĐTT; xây dựng sửa đổi bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động. Hội nghị cũng đã bầu 19 đại biểu dự Hội nghị Người lao động Tập đoàn năm 2019 và bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Văn Mật – Thành viên HĐTV Tập đoàn biểu dương, đánh giá cao kết quả SXKD của Than Quang Hanh năm 2018, đặc biệt các chỉ tiêu quan trọng đã hoàn thành vượt mức như than nguyên khai, mét lò đào, than tiêu thụ, lợi nhuận… Kế hoạch năm 2019, đồng chí Phạm Văn Mật đề nghị Than Quang Hanh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tập đoàn phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2019, đặc biệt tăng cường kiểm soát ATVSLĐ, phấn đấu không để xảy ra TNLĐ và sự cố nghiêm trọng, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của người lao động, thực hiện tác phong công nghiệp, tự chủ an toàn… Đối với sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh dự án đầu tư duy trì sản xuất, tăng diện sản xuất ở vỉa dốc với công nghệ hiện nay là giàn mềm ZRY hoặc giàn GM của Công ty CP Cơ khí Mạo Khê, đẩy mạnh áp dụng công nghệ chống vì neo…

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác được đón nhận các danh hiệu thi đua của Bộ Công Thương và Công ty.

Phản hồi