Công ty than Quang Hanh thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy và chữa cháy luôn được Ban Giám đốc Công ty quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh của Công ty, tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Xác định nguy cơ cháy, nổ gây thiệt hại cho người và tài sản còn nhiều tiềm ẩn nhất là các kho xăng, dầu, vật liệu nổ công nghiệp, trạm điện, nhà máy, các diện sản xuất hầm lò, các khu tập thể, nhà chung cư đông người các khu giáp ranh các vườn rừng, ngay từ đầu năm công ty đã triển khai chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ( PCCC- CNCH) một cách chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật; đã tổ chức xây dựng phương án, tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện chữa cháy, huấn luyện nghiệp vụ cho CBCNV, tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ do Tập đoàn TKV tổ chức; Thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo đủ điều kiện lực lượng, phương tiện, trang bị PCCC – CNCH để ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC- CNCH cho 350 người; đầu tư kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống PCCC, mua sắm trang thiết bị, phương tiện PCCC gần 1 tỷ đồng; Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC – CNCH cho trên 850 lượt CBCN; Tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh nội bộ công ty tình hình cháy nổ trong nước và địa phương, các biện pháp PCCC, các biện pháp ứng phó với nguy cơ cháy nổ; ngăn ngừa, phòng chống cháy rừng; Làm pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan tại tại các nhà giao ca, khu tập thể, bến xe công nhân; Bảo đảm sẵn sàng chữa cháy với phương châm bốn tại chỗ: l¬ực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do cháy, nổ gây ra. Trong 9 tháng năm 2019 công ty đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác PCCC.

Quý IV/2019, nằm trong chương trình phát động thi đua sản xuất 90 ngày đêm, công tác PCCC- CNCH được đặt lên cùng với công tác SXKD, Công ty đã ban hành chỉ thị PCCC trong mùa hanh khô với các biện pháp nghiệp vụ cụ thể, đồng thời tăng cường các biện pháp tuần tra canh gác, sớm phát hiện và sẵn sàng ứng phó với các tình huống, sự cố cháy xảy ra; tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các đơn vị bạn để thực hiện tốt công tác PCCC- CNCH đảm bảo an toàn trong đơn vị.

PV: Vũ Hải

Phản hồi