CÔNG TY THAN QUANG HANH – TKV THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Công ty Than Quang Hanh – TKV thông báo chào hàng cung cấp dịch vụ Sửa chữa 01 Hộp giảm tốc bơm dung dịch nhũ hóa BRW 200/31,5.

Chi tiết theo File kèm theo: Thông báo chào hàng cạnh tranh ngày 23.02.2024

Phản hồi