CÔNG TY THAN QUANG HANH – TKV THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MỜI HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Công ty Than Quang Hanh – TKV thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ và mời hoàn thiện hợp đồng cung cấp dịch vụ Sửa chữa 01 động cơ bơm nước phòng nổ mã hiệu DF800-75×4 số 2, công suất 1000kW, điện áp 6kV.

Chi tiết theo File: 10860.TB.VQHC

Phản hồi