Hội CCB Công ty than Quang Hanh với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Trong 5 năm qua (2014 – 2019), Hội CCB Công ty than Quang Hanh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” do Trung ương hội phát động; các hội viên đã phát huy bản chất truyền thống “ bộ đội Cụ Hồ ”, không ngừng nâng cao trách nhiệm của người cựu chiến binh, tích cực thi đua trong lao động sản xuất chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh.

Hàng năm Ban chấp hành hội đã xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua; Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt học tập đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị rộng lớn trong hội, mỗi hội viên đã nhận thức về tấm gương, tư tưởng, đạo đức của Bác và đã có những chuyển biến về ý thức, trách nhiệm, tinh thần lao động, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống và những việc làm cụ thể.

Cán bộ hội viên đã tham gia tích cực các phong trào thi đua lao động sản xuất, hàng năm các chi hội đảm nhận từ 8 – 10 công trình tham gia quản lý với chuyên môn, đăng ký phối hợp với lực lượng bảo vệ tuần tra canh gác, bảo vệ tài sản, thiết bị, vật tự, phương tiện và khai trường ranh giới mỏ của công ty, trong những ngày nghỉ lễ, tết; chủ động trong công tác tham gia phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn…

Để không ngừng tăng cường sức mạnh của Hội, từ năm 2015 đến nay Hội CCB công ty đã kết nạp được 36 hội viên trong đó: năm 2015 = 10 đ/c; năm 2016 = 8 đ/c; năm 2017 = 10 đ/c; năm 2018 = 8 đ/c; Hiện nay Hội CCB công ty có 08 chi hội trực thuộc với số lượng hội viên hiện nay là 82 đ/c, trong đó có 39 đ/c là Đảng viên, đạt tỷ lệ 47 %, nhiều đ/c được tín nhiệm bầu vào các cấp uỷ Đảng, trong đó (BCH đảng bộ 01 Đ/c; Thường vụ Đảng ủy 01 đ/c; Chủ tịch công đoàn Công ty 01 đ/c; UV Ban chấp hành Công đoàn công ty 2 đồng chí; Bí thư, phó bí thư, chi ủy chi bộ 5 đ/c; trưởng, phó phòng ban, quản đốc, phó quản đốc 5 đ/c, đội trưởng, đội phó 7đ/c).

Từ năm 2014 đến nay, Hội CCB Công ty liên tục đạt danh hiệu tổ chức hội “Trong sạch vững mạnh”, hàng năm hội luôn đạt các chỉ tiêu đã đề ra, 100 % gia đình CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, Hội CCB công ty được tỉnh Hội, UBND TP Cẩm Phả và thành hội tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể và cán bộ hội viên.

Tổng kết 5 năm phong trào CCB gương mẫu ( 2014 – 2019), Hội CCB Công ty và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đã được Hội CCB thành phố Cẩm Phả tặng giấy khen, 8 chi hội được Giám đốc Công ty khen thưởng, 19 Hội viên xuất sắc được BCH Hội khen thưởng.

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu ” giai đoạn 2019 – 2024, Hội CCB công ty quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng uỷ, sự điều hành của Giám đốc công ty, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do các cấp hội đề ra, gắn với các phong trào thi đua chung của Công ty; Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tích cực thực hiện cuộc vận động “ Phát huy truyền thông, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

TG: Vũ Hải

Phản hồi