“Ứng dụng tự động hóa, tin học hóa là việc sống còn, có ý nghĩa quyết định với sự phát triển của TKV…”

Đó là khẳng định của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải tại Hội nghị rà soát, đánh giá tình hình ứng dụng tự động hoá (TĐH), tin học hoá (THH) của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam đáp ứng thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 được tổ chức vào sáng ngày 24/5 tại Quảng Ninh.

Nhấn mạnh trong báo cáo rà soát, đánh giá tình hình ứng dụng TĐH, THH đáp ứng thời đại cách mạng công nghệ 4.0 năm 2018 và quý 1/2019, kế hoạch thực hiện năm 2019 – 2020 được Trưởng ban KCL Tập đoàn – Đỗ Hồng Nguyên trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ: Những năm qua, lãnh đạo Tập đoàn luôn dành sự quan tâm đặc biệt, có những chỉ đạo, định hướng cụ thể đối với việc triển khai ứng dụng TĐH, THH trong toàn Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên thực tế, công tác này đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, về áp dụng TĐH, năm qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn, các đơn vị đã từng bước triển khai ứng dụng TĐH vào các công đoạn của sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời, đây cũng là yếu tố quan trọng giúp tiết giảm nhân công lao động trực tiếp, tăng năng suất lao động, gia tăng mức độ an toàn, tối ưu hoá quá trình hoạt động của các thiết bị trong các công đoạn sản xuất. Các đơn vị đã quan tâm đầu tư mạng hạ tầng truyền thông số tốc độ cao, kết hợp xây dựng các trung tâm điều khiển giám sát tập trung hiện đại có khả năng bao quát toàn mỏ và điều khiển tập trung như: Hà Lầm, Khe Chàm, Uông Bí, Dương Huy, Tuyển Vàng Danh II…; một số các đơn vị khác cũng lên kế hoạch đầu tư theo định hướng trung tâm điều độ, tích hợp các hệ thống TĐH tập trung như: Núi Béo, Khe Chàm II-IV, mỏ Bắc Cọc Sáu – Than Hạ Long, Thống Nhất… Về ứng dụng THH, nhìn chung các đơn vị đã tích cực nâng cấp hệ thống hạ tầng, ứng dụng CNTT vào hoạt động sản xuất kinh doanh. “Tuy nhiên, nhìn nhận thẳng vào thực tế, đối chiếu với kế hoạch đặt ra năm 2019 – 2020 và trước yêu cầu phát triển ngày càng nhanh đáp ứng thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng TĐH, THH của TKV nói chung hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn, nhiều “bài toán khó” cần tìm ra những lời giải cho thoả đáng” – đồng chí Đỗ Hồng Nguyên khẳng định.

Tại Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của một số đơn vị có các hệ thống TĐH, THH đã áp dụng có hiệu quả để các đơn vị tham khảo, học hỏi kinh nghiệm như: Công ty than Dương Huy, Công ty CP than Hà Tu, Tổng công ty CN Hoá chất mỏ và Trường Quản trị kinh doanh; đồng thời các đại biểu cũng được nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp; ý kiến phát biểu của đồng chí Vũ Thành Lâm – Thành viên HĐTV Tập đoàn, đồng chí Lê Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn… xoay quanh những giải pháp để triển khai chương trình ứng dụng TĐH, THH được hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải phát biểu chủ yếu nhấn mạnh vào vai trò đặc biệt quan trọng của việc ứng dụng TĐH, THH trong toàn TKV – đây là việc sống còn, có ý nghĩa quyết định với sự phát triển của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên. Đồng thời, Tổng Giám đốc quyết liệt khẳng định: “Chúng ta không bàn đến những kết quả đã đạt được, việc quan trọng nhất hiện nay là phải thực sự đổi mới tư duy, đổi mới cách tiếp cận vấn đề, nhất là tư duy của người đứng đầu đơn vị trong việc ứng dụng TĐH, THH, coi đây là mối quan tâm hàng đầu cùng với sản xuất kinh doanh, từ đó phải tiếp tục xây dựng và triển khai những nhóm giải pháp đồng bộ trong công tác này, không thể lơi là hay chậm hơn được nữa…”./.

Phản hồi