Công ty than Quang Hanh thực hiện Tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc

Thực hiện chương trình tái cơ cấu theo chỉ đạo của Tập đoàn TKV giai đoạn 2019 – 2020. Ngày 29/11/2019 Ban thường vụ Đảng ủy Công ty đã họp và thống nhất quyết định sáp nhập Phân xưởng Lộ thiên và Phân xưởng Sàng tuyển để thành lập Phân xưởng Chế biến than kể từ ngày 01/12/2019.

Nhằm kiện toàn và nâng cao sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Sáng ngày 04/12/2019, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; Ban thường vụ Công đoàn Công ty đã tổ chức công bố các Quyết định thành lập Chi bộ; Quyết định thành lập Công đoàn bộ phận Phân xưởng Chế biến than.

Tại buổi công bố, thay mặt Ban thường vụ, đồng chí Vũ Đức Chường – Bí thư Đảng ủy Công ty đã phát biểu, giao nhiệm vụ cho Chi bộ. Đồng chí nhấn mạnh: Sau khi sáp nhập theo lộ trình tái cơ cấu, với vai trò là tổ chức sản xuất, vận chuyển và chế biến than hầm lò, lộ thiên của Công ty, cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội được giao thì trách nhiệm của tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ là rất quan trọng, yêu cầu các đồng chí trong cấp ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ phải luôn đoàn kết, thống nhất và sớm ổn định tổ chức sản xuất để cùng toàn thể CBCNV trong đơn vị thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của năm 2019 và các năm tiếp theo. Cũng trong buổi công bố, đồng chí Nguyễn Văn Long – Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt Ban chấp hành đã trao quyết định chỉ định Chủ tịch và Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Phân xưởng.

Trong cùng ngày, đồng chí Vũ Đức Chường đã trao Quyết định chỉ định đồng chí Vũ Văn Đa – Quản đốc Phân xưởng Phục vụ tham gia Ban chấp hành và giữ chức Bí thư Chi bộ sau khi đồng chí Vũ Thị Nhâm – Nguyên Quản đốc Phân xưởng được điều động và bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng KHZ Công ty./.

PV Mai Quang Dương

Phản hồi