Than Quang Hanh nhiều hoạt động nổi bật trong phong trào CNVCLĐ

Tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng là một loạt các nhiệm vụ được thực hiện trong hoạt động phong trào CNVCLĐ của Công đoàn Công ty than Quang Hanh trong 6 tháng đầu năm 2019.
Ngay từ đầu năm Công đoàn công ty đã triển khai sâu rộng tới CNVCLĐ về kế hoạch phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, khơi dậy tính tự giác, tinh thần làm chủ tập thể, tích cực lao động sáng tạo, nêu cao truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2019; Phối hợp cùng chuyên môn làm tốt công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân, tuyển dụng nhiều kỹ sư công nghệ, công nhân có tay nghề kỹ thuật cao, chăm lo đời sống công nhân, từ nơi ăn ở, đi lại và điều kiện môi trường làm việc, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động.

Phối hợp cùng chuyên môn, các khối đoàn thể trong Công ty tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện công tác ATVSLĐ, thực hiện văn hóa an toàn tại nơi làm việc, chỉ đạo các Công đoàn bộ phận duy trì mạng lưới an toàn vệ sinh viên sinh hoạt định kỳ đảm bảo và xét đề nghị trả phụ cấp cho 288 ATVSV kịp thời theo quy định; tổ chức động viên thăm hỏi kịp thời các trường hợp bị TNLĐ, ốm đau, hiếu hỷ trong đơn vị. Trong Tháng công nhân, Công đoàn Công ty đã  khen thưởng cho các đơn vị tiêu biểu xuất sắc và gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn đã tích cực phối hợp cùng chuyên môn, tham gia 25 cuộc kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch về ATVSLĐ, kiểm tra tại hiện trường sản xuất của các đơn vị đào lò và khai thác than, đề xuất các kiến nghị trong việc thực hiện đảm bảo công tác an toàn trong lao động. Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp công ty năm 2019; Tổ chức khảo sát các gia đình CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, hoàn thiện các thủ tục hỗ trợ xây, sửa nhà từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” trong năm 2019.

Ngoài ra Công đoàn công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tham gia và đạt giải cao tại ngày hội VHTT lần thứ VII năm 2019 do LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức; tham gia giải của TKV tổ chức kết quả đạt 04 huy chương vàng, 02 huy chương đồng ở nội dung thi đấu môn cầu lông.

Ngoài các mục tiêu thi đua, các hoạt động phong trào CNVCLĐ đã và đang được duy trì có hiệu quả, Công đoàn Công ty than Quang Hanh đang tích cực hoàn thiện công trình thi đua “Nhà chờ xe Công nhân mặt bằng +35”, để gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)./.

Vũ Hải

Phản hồi