Công ty than Quan Hanh – TKV phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD quý IV năm 2019

Sáng 01/10/2019, tại mặt bằng +35 trung tâm mỏ Ngã Hai, Công ty than Quang Hanh – TKV tổ chức phát động chiến dịch Sản xuất – An toàn quý IV năm 2019.

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Công ty, Trưởng các phòng ban, phân xưởng cùng đông đảo CNVCLĐ các đơn vị trong Công ty.

Chiến dịch Sản xuất – An toàn quý IV năm 2019, Than Quang Hanh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chủ yếu trong quý IV và dự kiến cả năm 2019 cụ thể: Than nguyên khai tổng số: 961.055 tấn, dự kiến cả năm đạt 3.150.995 tấn, bằng 101,6% kế hoạch đầu năm, bằng 100% theo kế hoạch điều hành. Trong đó: Than nguyên khai sản xuất: 496.000 tấn, dự kiến cả năm đạt 1.750.996 tấn, bằng 103% kế hoạch đầu năm, bằng 100% kế hoạch điều hành. Than hầm lò: 471.000 tấn, dự kiến cả năm đạt 1.530.320 tấn; Than lộ thiên 25.000 tấn, dự kiến cả năm đạt 220.676 tấn, bằng 110,3% KH năm; Mét lò đào mới: 5.650m, dự kiến cả năm đạt 19.505m, bằng 100% kế hoạch năm; Bốc xúc đất đá: 290.000 m3, dự kiến cả năm đạt 2.530.994m3, bằng 110% KH năm, hệ số bóc đất dự kiến cả năm 11,5m3/tấn, bằng 100% kế hoạch năm; Than sạch sản xuất: 881 ngàn tấn, dự kiến cả năm đạt 2.780 ngàn tấn, bằng 102% KH; Than tiêu thụ: 882 ngàn tấn, dự kiến cả năm đạt 2.785 ngàn tấn, bằng 102% KH năm; Doanh thu than: Quý IV dự kiến đạt 1.226,6 tỷ đồng, cả năm đạt 3.870 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch; Lợi nhuận SX than: Dự kiến cả năm công ty thực hiện đảm bảo lợi nhuận đạt 29 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; Thu nhập bình quân dự kiến cả năm dự kiến đạt 15,4 triệu đồng/người/tháng, bằng 115% kế hoạch.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Giám đốc Công ty nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu kế hoạch sản lượng đề ra, mỗi tấn than, mét lò sản xuất phải giữ vững công tác an toàn thì cần phải nâng cao năng lực hiệu quả SXKD, tăng thu nhập cho người lao động, ngoài ra cần quan tâm đến các giải pháp về công tác kỹ thuật, công nghệ; Công tác quản trị tài nguyên, quản trị chi phí, lao động và tiền lương, tiền thưởng, vật tư thiết bị; công tác điều hành sản xuất, tiêu thụ v.v…Công ty sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng Công ty giao trong quý IV năm 2019.

Chương trình phát động chiến dịch sản xuất – an toàn quý IV năm 2019 được các đơn vị trong Công ty hưởng ứng và phát động vào đầu ca 2 và ca 3 tới toàn thể CNVCLĐ trong ngày đầu tiên của tháng 10./.

PV Hồng Nga

Phản hồi