CÔNG TY THAN QUANG HANH – TKV THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Công ty Than Quang Hanh – TKV thông báo chào hàng cung cấp dịch vụ Sửa chữa 02 buồng máy bơm mã hiệu DF280-43×4-250kW-6kV (số 1, số 2).

Chi tiết theo File kèm theo: Thông báo 10-04-24 11.12

Phản hồi