CÔNG TY THAN QUANG HANH – TKV THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MỜI HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Công ty Than Quang Hanh – TKV thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ và mời hoàn thiện hợp đồng cung cấp dịch vụ Sửa chữa băng tải nhặt B800x28m (B10).

Chi tiết theo File: 7941.TB.VQHC

Phản hồi