CÔNG TY THAN QUANG HANH – TKV THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MỜI HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Công ty Than Quang Hanh – TKV thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ và mời hoàn thiện hợp đồng cung cấp dịch vụ Bảo dưỡng các thiết bị trạm máy phát điện diezen dự phòng;

Chi tiết theo File: 7824.TB.VQHC:

Phản hồi