Đảng ủy Than Quảng Ninh: Triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020

Sáng ngày 3/12, tại Công ty than Quang Hanh – TKV, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phản ánh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2019 – Triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tới dự có đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT cùng các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng uỷ Than Quảng Ninh; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT các Chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Than Quảng Ninh vùng Cẩm Phả.

Tại hội nghị, sau khi nghe các Chi đảng bộ vùng Cẩm Phả trình bày báo cáo về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2019 tại đơn vị và ý kiến nhận xét đánh giá của UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh với các nội dung phản ánh bám sát chủ đề, yêu cầu hội nghị đề ra, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ TQN đã phát biểu chỉ đạo và kết luận với những nội dung: Năm 2019 SXKD của các đơn vị có nhiều thuận lợi cơ bản như: nhu cầu sử dụng than tăng cao, các đơn vị cơ bản chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất… bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, song với sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự nỗ lực cố gắng của tập thể, cán bộ đảng viên, CNLĐ, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy Than Quảng Ninh cùng với Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất ngay từ những ngày đầu năm, vì vậy các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, việc làm và thu nhập của người lao động có bước tăng trưởng, an ninh trật tự cơ bản được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát thanh tra đã đồng bộ thống nhất, công tác phối hợp tốt hơn v.v…Đ/c cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo như: Ủy ban kiểm tra các Đảng bộ cần phải đổi mới phương pháp, nâng tầm tham mưu, xử lý các vi phạm kịp thời, minh bạch, đúng quy trình, quy định của Đảng để phục vụ đại hội Đảng các cấp; tham mưu cho cấp ủy xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát, thanh tra đồng bộ, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020, thời gian các cuộc không kéo dài; chủ động giám sát thường xuyên, nắm thông tin phối hợp kiểm tra giám sát, thanh tra các cấp, địa phương…

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh thứ V, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ninh về phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Các đoàn thể quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất đảm bảo công tác an toàn, tích cực đảm nhận các công trình phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra./.

TG: Hồng Nga

Phản hồi