THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MỜI HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Công ty Than Quang Hanh – TKV thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ và mời hoàn thiện hợp đồng dịch vụ Sửa chữa cụm giảm tốc tời cáp chở người..

Chi tiết theo File kèm theo.22390.TB.VQHC

Phản hồi