Than Quang Hanh: Trao thưởng các đơn vị hoàn thành mục tiêu thi đua trong LĐSX

Ngày 15/11, Công ty Than Quang Hanh tổ chức trao thưởng các đơn vị hoàn thành kế hoạch các tuần tháng 10 và tuần 1 tháng 11 trong chiến dịch thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm Quý IV năm 2023.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Tuân và đồng chí Trần Minh Tâm – Phó Giám đốc Công ty cùng các Trưởng các phòng ban đã trực tiếp đến nhà giao ca để trao thưởng cho tập thể các đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tấn than, mét lò đào mới được giao trong các tuần của tháng 10 và tuần 1 tháng 11 năm 2023.

Lãnh đạo Công ty khen thưởng CNCB Phân xưởng Đào lò 8

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ luật và đồng tâm, CBCNV các đơn vị trong Công ty đã quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao. Để động viên và khen thưởng kịp thời các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, Công ty khen thưởng cho các đơn vị đã thực hiện hoàn thành mục tiêu sản xuất trong chiến dịch phát động thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm Quý IV năm 2023. Theo đó, Công ty khen thưởng 05 đơn vị hoàn thành mục tiêu thi đua LĐSX các tuần trong tháng 10 với tổng số tiền thưởng là 143 triệu đồng; Khen thưởng 05 đơn vị hoàn thành mục tiêu thi đua sản xuất trong  tuần 1 tháng 11, tổng số tiền 50 triệu đồng.

Ban lãnh đạo Công ty đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng nỗ lực, cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của tháng 11 và tháng 12, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của Công ty được TKV giao năm 2023./.

Một số hình ảnh:

Trao thưởng CNCB phân xưởng Khai thác 10

Khen thưởng CNCB phân xưởng Đào lò 7

Khen thưởng CNCB phân xưởng Khai thác 2

Phân xưởng Khai thác 5 nhận phần thưởng từ Công ty

Trao thưởng CNCB phân xưởng Khai thác 7

                                                                                  Truyền thông Than Quang Hanh

Phản hồi