Than Quang Hanh tăng cường công tác huấn luyện An toàn – VSLĐ

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động (ATVSLĐ), trong 3 ngày (15,16 và 18/11), Công ty Than Quang Hanh – TKV tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho CNLĐ Công ty vào đầu ca sản xuất.

Theo đó, đợt tăng cường công tác huấn luyện AT-VSLĐ quý IV/2023 lần này được tổ chức vào đầu các ca sản xuất tại đơn vị. Người huấn luyện trực tiếp là các đồng chí Quản đốc; Phó quản đốc trực ca của đơn vị và các Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật an toàn, sản xuất, Cơ điện vận tải, Trưởng/Phó các phòng khối kỹ thuật cùng tham gia huấn luyện.

Ban lãnh đạo Công ty khẳng định: “Công tác huấn luyện ATVSLĐ là quy định bắt buộc phải thực hiện, nhằm cung cấp, trang bị các kiến thức và thực hành cho người lao động về trách nhiệm và nghĩa vụ, chính sách, pháp luật AT-VSLĐ, nghiệp vụ công tác AT-VSLĐ, các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và các quy trình, biện pháp làm việc AT-VSLĐ; công tác ứng phó, xử lý các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, sơ cấp cứu TNLĐ và cải thiện điều kiện lao động. Với mong muốn toàn thể CBCNV trong Công ty thực hiện tốt ATVSLĐ nhằm bảo đảm sức khỏe và tính mạng của người lao động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ. Đây là hoạt động thường kỳ, gắn bảo hộ lao động với bảo vệ môi trường và văn hóa doanh nghiệp trong sản xuất”.

Tại các buổi huấn luyện, các đồng chí tham dự sẽ được nghe một số thông tin thiết thực, quan trọng như: thực trạng trong công tác quản lý AT-VSLĐ của đơn vị; những nội dung đã làm được, tồn tại thiếu sót và giải pháp khắc phục; dự báo nguy cơ mất an toàn (đánh giá rủi ro), giải pháp (biện pháp) phòng ngừa, loại trừ nguy cơ mất an toàn tại đơn vị; đánh giá điều kiện đi lại, làm việc, vận tải của đơn vị. Giải pháp nâng cao, cải thiện điều kiện đi lại, vận tải và làm việc cho người lao động; Công tác quản lý thiết bị cơ điện vận tải của đơn vị, những nội dung làm được, những mặt còn tồn tại, giải pháp khắc phục và nâng cao đảm bảo trong công tác an toàn cơ điện vận tải; Thực trạng công tác huấn luyện, kèm cặp đối với đội ngũ công nhân mới, học sinh thực tập tại đơn vị. Giải pháp nhằm nâng cao ý thức và tay nghề đối với đội ngũ công nhân mới, học sinh thực tập trong việc thực hiện công tác AT-VSLĐ; Thông tin nhanh, rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động, sự cố trong Công ty, TNLĐ nghiêm trọng trong TKV và biện pháp ngăn ngừa tai nạn tái diễn; Kỹ năng cơ bản thực hiện các công việc đảm bảo an toàn; Huấn luyện công tác thủ tiêu sự cố Quý IV/2023…, Sau các buổi huấn luyện, Phó Quản đốc trực ca trực tiếp tổ chức cho công nhân làm bài kiểm tra theo các nội dung đã được huấn luyện nhằm đánh giá sự tiếp thu, hiểu biết của người lao động.

Với tinh thần trách nhiệm cao, việc chủ động thực hiện và thực hiện tốt việc huấn luyện cũng như học tập về công tác an toàn sẽ góp phần không nhỏ trong việc giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố thiết bị, nâng cao năng suất lao động, thời giờ làm việc hữu ích. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đặc biệt đối với các đơn vị trực tiếp sản xuất, đồng thời giúp người lao động nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm của cá nhân trong việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật cũng như nội quy, kỷ luật lao động.

 

Phản hồi